DAS-LO22P 220W-225W

Mã sản phẩm: DAS-LO22P,DAS-LO44P
Liên hệ

Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH DAS-LO44P 220W ~ 225W

1. G7_Solar cam kết bảo hành sản phẩm: 12 năm.

2. G7_Solar  cam kết rằng bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính >80% trong vòng 25 năm.

Chứng chỉ

Tài liệu

Datasheet DAS-LO44P 220W -225W
19/05/2021