Dự án

ĐIỆN MẶT TRỜI KHO LẠNH HẠ LONG 100kWp

ĐIỆN MẶT TRỜI KHO LẠNH HẠ LONG 100kWp

ĐIỆN MẶT TRỜI KHÁCH SẠN LILY QUẬN 2

ĐIỆN MẶT TRỜI KHÁCH SẠN LILY QUẬN 2

SOLAR ARC - BÌNH DƯƠNG 650kWp

SOLAR ARC - BÌNH DƯƠNG 650kWp

SOLAR VẠN PHÚC CITY 7,92 KWp

SOLAR VẠN PHÚC CITY 7,92 KWp

SOLAR HONDA PHÁT TIẾN 50KWp

SOLAR HONDA PHÁT TIẾN 50KWp

SOLAR DHL_75 KWp

SOLAR DHL_75 KWp

ĐIỆN MẶT TRỜI SIÊU NHẸ 1.2MW

ĐIỆN MẶT TRỜI SIÊU NHẸ 1.2MW

FOLATING SOLAR GIANG TÂY 1MWp

FOLATING SOLAR GIANG TÂY 1MWp

SOLAR VĨ NAM VIỆT 400kWp

SOLAR VĨ NAM VIỆT 400kWp

SOLAR HONDA BIÊN HÒA 50kW

SOLAR HONDA BIÊN HÒA 50kW

SOLAR  VINH CUU-DONG NAI 4.5 MW

SOLAR VINH CUU-DONG NAI 4.5 MW

SOLAR  CÔNG TY TƯƠNG LAI_240kWp

SOLAR CÔNG TY TƯƠNG LAI_240kWp