Dự án

SOLAR VẠN PHÚC CITY _ 7,92 KWp

SOLAR VẠN PHÚC CITY _ 7,92 KWp

SOLAR HONDA PHÁT TIẾN _ 50KWp

SOLAR HONDA PHÁT TIẾN _ 50KWp

SOLAR DHL_75 KWp

SOLAR DHL_75 KWp

ĐIỆN MẶT TRỜI SIÊU NHẸ 1.2MW

ĐIỆN MẶT TRỜI SIÊU NHẸ 1.2MW

FOLATING SOLAR GIANG TÂY

FOLATING SOLAR GIANG TÂY

SOLAR VĨ NAM VIỆT 400kWp

SOLAR VĨ NAM VIỆT 400kWp

SOLAR HONDA BIÊN HÒA 50kW

SOLAR HONDA BIÊN HÒA 50kW

SOLAR  VINH CUU-DONG NAI 4.5 MW

SOLAR VINH CUU-DONG NAI 4.5 MW

SOLAR  CÔNG TY TƯƠNG LAI_240kWp

SOLAR CÔNG TY TƯƠNG LAI_240kWp

SOLAR TRÀ PHƯƠNG NAM_700kW

SOLAR TRÀ PHƯƠNG NAM_700kW

SOLAR  NAM LONG_430kWp

SOLAR NAM LONG_430kWp

SOLAR LIÊN CHÂU_1MW

SOLAR LIÊN CHÂU_1MW