Module G7/DAS-WH144PA 525-535W

Mã sản phẩm: MODULE MONO DAS-WH144PA 525-535W
Liên hệ

Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH DAS-DH144PA

1. G7_Solar cam kết bảo hành sản phẩm: 12 năm.

2. G7_Solar  cam kết rằng bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính >80% trong vòng 25 năm.

Chứng chỉ

Tiêu chuẩn IEC : International Electrotechnical Commission

Tiêu chuẩn IEC : International Electrotechnical Commission 

Chứng chỉ TUV: TUV tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng uy tín quốc tế

Chứng chỉ TUV: TUV tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng uy tín quốc tế

Chứng chỉ CE: sản phẩm đạt chất lượng trong thị trường EU

Chứng chỉ CE: sản phẩm đạt chất lượng trong thị trường EU

Tài liệu

Datasheet DAS-WH144PA 525-535W
08/06/2021