Module solar DAS-WH144P6 435W-455W

Mã sản phẩm: Pin DAS-WH144P6 435W-455W Solar
Liên hệ

Chính sách

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DAS-WH144P6 435W-455W(166mm)

1. G7_Solar cam kết bảo hành sản phẩm: 12 năm.

2. G7_Solar  cam kết rằng bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính >80% trong vòng 25 năm.

Chứng chỉ

Tiêu chuẩn IEC : International Electrotechnical Commission

Tiêu chuẩn IEC : International Electrotechnical Commission

Chứng chỉ TUV: TUV tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng uy tín quốc tế

Chứng chỉ TUV: TUV tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng uy tín quốc tế

Chứng chỉ CE: sản phẩm đạt chất lượng trong thị trường EU

Chứng chỉ CE: sản phẩm đạt chất lượng trong thị trường EU

Tài liệu

Datasheet WH144P6
19/05/2021