DOE, GE đầu tư khổng lồ vào năng lượng mặt trời

Tin liên quan