Pin lưu trữ điện

Pin lưu trữ LiFePo4 5kW GIGABOX 5E

Pin lưu trữ LiFePo4 5kW GIGABOX 5E

Công suất: 100Ah
Giá: 19.600.000 đ

Xem thêm

Pin Lithium Easyway UNIV 4900 - Pin lưu trữ năng lượng mặt trời

Pin Lithium Easyway UNIV 4900 - Pin lưu trữ năng lượng mặt trời

Công suất: 100Ah
Giá: 21.500.000 đ

Xem thêm

Pin lưu trữ Lithium LiFePo4 Narada 48V 50A

Pin lưu trữ Lithium LiFePo4 Narada 48V 50A

Công suất: 100Ah
Giá: 19.600.000 đ

Xem thêm

Pin lưu trữ Lithium UFO 48V 100Ah - Pin lưu trữ năng lượng mặt trời

Pin lưu trữ Lithium UFO 48V 100Ah - Pin lưu trữ năng lượng mặt trời

Công suất: 100Ah
Giá: 27.500.000 đ

Xem thêm

Pin Lithium DEYE 51,2V-100Ah | DEYE SE-G5.1

Pin Lithium DEYE 51,2V-100Ah | DEYE SE-G5.1

Công suất: 100Ah
Giá: 30.900.000 đ

Xem thêm